Tag: badania

Badania Cati. Zalety i wady badań telefonicznych

Jedną z najpopularniejszych form badania rynku są badania wykonywane techniką badań telefonicznych (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). Ich podstawowym celem jest zbieranie i katalogowanie informacji o konsumentach w oparciu o dobro lub usługę, z której korzystają lub będą korzystać. Badania takie służą nie tylko wyjaśnieniu zachowań nabywców, ale także kodowaniu zachowań i reakcji ludzi w odniesieniu do wyborów społecznych. Po opracowaniu celu ankiety jest ona realizowana za pomocą ustrukturyzowanych kwestionariuszy, zwanych wywiadami.

Rozpoczynając od zalet niewątpliwie można stwierdzić, że wywiad przeprowadzony metodą CATI jest rzetelny i dokładny. Realizacja takiego wywiadu zajmuje niewiele czasu, a dane gromadzone są w bardzo szybki sposób. Badania telefoniczne cechują się dużo mniejszymi kosztami niż badania przeprowadzone w terenie, dzięki temu, że cały proces badawczy odbywa się w siedzibie firmy wykonującej zlecenie (tańszą formą może być jedynie badanie internetowe CAWI). Badania CATI niwelują niebezpieczeństwo wystąpienia błędów do minimum, co jednocześnie podwyższa jakość pozyskiwanych wyników. Dzięki ograniczeniom kosztów możliwa jest inwestycja w lepsze oprogramowanie. Dużą zaletą jest również możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Wywiady telefoniczne z pewnością wymagają coraz doskonalszej techniki, szczególnie jeśli uważamy, że ludzkość stale ewoluuje, zmieniając przyzwyczajenia i zastosowania. Możemy znaleźć w tym małe niedogodności, które prawdopodobnie są formalną wadą związaną z próbką osób, które nie chcą mieć kontaktu telefonicznego i nie są aktywnie pomocne w ankietach. Do słabych stron takiej formy badawczej możemy zaliczyć małą liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu oraz ograniczenia związane z poziomem ich trudności. Ponadto badacz nie ma bezpośredniego kontaktu z respondentem, a więc niemożliwym jest wychwycenie komunikacji niewerbalnej, która zwykle towarzyszy poszczególnym pytaniom. Gesty czy mimika twarzy to uczucia, które są istotnym elementem pozwalającym poznać prawdziwe stanowisko odbiorcy wobec danego zagadnienia. Zasadniczo, w porównaniu z wieloma zaletami, jakie posiada metoda CATI, mamy do czynienia z kilkoma wadami.

Badania CATI sprawdzają się szczególnie w badaniach satysfakcji, opinii lub lojalności klientów. Dzięki temu można poznać wady i zalety badanego produktu. Reasumując badania rynku metodą CATI to bardzo przyjazna i przydatna forma, by uzyskać w szybkim tempie informacje na temat interesującego nas zjawiska. Należy pamiętać jednak, że poziom uzyskanych informacji może nie do końca nas satysfakcjonować.

Badania ankietowe od 4 zł.