Tag: badania telefoniczne

Wywiady telefoniczne

Realizujemy 40 000 efektywnych wywiadów rocznie, w tym na numerach telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 

Tylko w 2015 roku nasze studio CATI realizowało badania z dziedzin: edukacji, wizerunku marki, rynku produktów i usług, satysfakcji klientów, modelów zarządzania, rynku pracy i problemów społecznych. Nieustannie pytamy o zdanie przedsiębiorców, internautów, menedżerów, seniorów, mieszkańców aglomeracji i wsi, studentów, gospodynie domowe, społeczników, wyborców, farmaceutów, geodetów, dyrektorów szkół i przedstawicieli wielu innych grup. Różnorodność prowadzonych badań wymusza specjalizację, dlatego zatrudniamy ankieterów wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach i w rozmowach z wybranymi grupami respondentów.

Dostęp do wyników

Statystyki w czasie rzeczywistym Aplikacja nadzorująca przebieg badania na bieżąco śledzi postępy.

 

Stały dostęp do gromadzonych danych posiadają menedżerowie projektów i koordynatorzy badań telefonicznych, którzy mogą reagować na bieżąco. W każdej chwili możliwe jest przekazanie Zamawiającemu kompletnych informacji dotyczących przede wszystkim:

 • liczby zrealizowanych wywiadów,
 • liczby pracujących  w danej chwili ankieterów,
 • liczby godzin pracy,
 • średniej liczby ankiet realizowanych w ciągu godziny, w ciągu dnia i poszczególnych dni,
 • aktualnego rozkładu odpowiedzi na dowolne pytanie z kwestionariusza,
 • aktualnego wyniku krzyżowania wybranych zmiennych.

Innowacyjne oprogramowanie

CATI-System
Badania powinny być łatwe. Nasi ankieterzy pracują na oprogramowaniu opracowanym przez naszych ekspertów, z myślą o kompleksowej realizacji badań statystycznych. CATI-System wyposażyliśmy w kreator pytań, walidator wprowadzanych danych, moduł podpowiedzi, mechanizm testowania logiki ankiety, walidator analizy próby, moduł bieżących statystyk, generator wykresów. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Survgo
Kompleksowy program do badań ankietowych. Wyposażony w kreator tworzenia badań, gotowe szablony ankiet, analizę próby i zautomatyzowane raporty badawcze. Z SurvGOTM szybko i skutecznie zrealizujesz badania NPS, satysfakcji klienta, opinii czy badania rynku. Udostępniamy wiele form ankietyzacji: telefoniczne, online, SMS oraz na urządzeniach mobilnych. Z SurvGOTM możesz również śledzić wyniki badania w czasie rzeczywistym! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
eCRF.biz
Platforma to w pełni funkcjonalny system (Clinical Data Management System) do prowadzenia badań klinicznych, obserwacyjnych, PMS i rejestrów w trybie ankiety online. eCRF.biz™ jest obecnie najbardziej zaawansowanym w tym obszarze rozwiązaniem na rynku polskim. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontakt

 
BioStat
Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
Biuro w Rybniku:
BioStat
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Fax: (+48) 32 44 08 564
 

ZAPYTAJ NAS O...

Bartosz Olcha
BARTOSZ OLCHA
Project Manager
tel: 666-069-831
mail: bolcha@biostat.com.pl
dr Monika Kurpanik
DR MONIKA KURPANIK
Project Manager
tel: 666-068-671
mail: badania@biostat.com.pl
Jakub Galeja
JAKUB GALEJA
Project Manager działu Market Research
tel: 668-660-390
mail: bsp@biostat.com.pl
dr Monika Kurpanik
DR MONIKA KURPANIK
Project Manager
tel: 666-068-671
mail: badania@biostat.com.pl
dr Monika Kurpanik
DR MONIKA KURPANIK
Project Manager
tel: 666-068-671
mail: badania@biostat.com.pl
Bartosz Olcha
BARTOSZ OLCHA
Project Manager
tel: 666-069-831
mail: bolcha@biostat.com.pl

Oprogramowanie CATI-System

 

Sprawna i rzetelna realizacja badań ankietowych zależy nie tylko od doboru metodologii i próby badawczej oraz umiejętności ankietera/teleankietera, ale również od każdego wsparcia jakim, dysponuje on na czas badania - nieocenioną rolę w tym zakresie pełni odpowiednie oprogramowanie badawcze.

Świadomi powyższego - celem zapewnienia wysokiej jakościowo oraz wiarygodnej i szybkiej realizacji procesu ankietyzacji - w toku wieloletniej praktyki badawczej firma BioStat wypracowała innowacyjne oprogramowanie CATI-System, który na dzień dzisiejszy uznać można za najnowocześniejszy w Polsce system badawczy.

Jako rozwiązanie nowatorskie i kompleksowe, CATI-System działa w oparciu o zaawansowane technologie serwerowe i pozwala tworzyć, zarządzać i realizować badania różnego typu, dzięki kilku bazowym modułom - platforma CATI-System obejmuje:

- moduł CATI - odpowiedzialny za nadzorowanie pracy teleankieterów podczas badań telefonicznych;

- moduł CAWI - odpowiedzialny za realizację badań online;

- moduł CAPI - odpowiedzialny wspomagający prowadzenie badań realizowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

CATI-System

 

Podstawowa funkcjonalność CATI-System

Lata doświadczeń w dziedzinie badań oraz IT zaowocowało rozbudowaniem platformy badawczej o szereg modułów i funkcjonalności, które w znaczący sposób usprawniają proces badań ankietowych. Do podstawowych własności systemu zaliczyć można:

 • - możliwość definiowania kont użytkowników: administrator, klient, teleankieter oraz monitor (konto zarządzające witanymi badaniami);

 • zaawansowany i rozbudowany kreator kwestionariuszy ankiet, umożliwiający m.in. stosowanie różnego typu pytań (w tym - jednokrotnego/wielokrotnego  wyboru, otwartych, powtarzalnych czy wykorzystujących listy wyboru, suwaki i pola tekstowe) oraz elementów graficznych i multimedialnych;

 • - możliwość obsługi bazy numerów - funkcjonalność platformy obejmuje m.in. import baz w popularnych formatach (w tym - CSV i XLS/XLSX), zaawansowana edycyjność wpisów, tworzenie czarnych list numerów i przypisań numerów do konkretnego teleankietera, obsługę popularnych typów kodowań (w tym - UTF-8) oraz rozbudowaną wyszukiwarkę;

 • - profesjonalny kreator prób badawczych - moduł kreatora zezwala m.in. na tworzenie wielu grup próby,  automatyczną generację zależności pomiędzy pytaniami czy prezentację postępu analiz próby w postaci spisu lub tabelarycznej;

 • - sekcja zarządzania bazą odpowiedzi - sekcja obejmuje m.in. zaawansowany moduł statystyk, eksporter danych (w tym - do formatów CSV, XLS/XLSX i PDF), funkcjonalna wyszukiwarkę oraz moduł podglądu odpowiedzi w czasie rzeczywistym;

 • - moduł „Quality Check” - jest to moduł kreowania badań weryfikacyjnych, pozwalających na sprawdzenie losowych numerów bazy czy pytań kwestionariusza;

 • - obsługa telefonii VoIP (dla badań CATI);

 • - moduł „Predictiv Dialer” (dla badań CATI) - moduł bazuje na inteligentnym skrypcie selekcji i umożliwia wybieranie numerów w zależności od obranej strategii oraz aktywnych i wolnych teleankieterów;

 • - możliwość opracowywania raportów z badań - moduł pozwala na kreowanie rozkładów odpowiedzi w całej ankiecie, krzyżowanie pytań i generację wykresów, a także zestawień okresowych i podsumowań dla poszczególnych agentów;

 • - moduł „Newsletter” (dla badań CAWI) - moduł umożliwia m.in. zbiorcze tworzenie i wysyłanie mailingu (np. w ramach kampanii), rozsyłanie zaproszeń (w tym - zaproszeń do badania ankietowego), obsługę listy subskrybentów i czarnej listy adresów e-mail.

 

Zalety CATI-System

Rozbudowana funkcjonalność to nie jedyny powód, dla którego warto skorzystać z wsparcia oprogramowania CATI-System. Do innych zalet platformy zaliczyć można m.in.:

 • - możliwość zakupu licencji systemowej na dowolny okres;

 • - dostęp do Internetu jako jedyny wymóg niezbędny do obsługi systemu;

 • - zgodność z popularnymi przeglądarkami WWW zapewnia brak konieczności instalacji oprogramowania na komputerze;

 • - nielimitowany dostęp do systemu z różnych urządzeń (licencja może uwzględniać jedynie limitowanie liczby użytkowników);

 • - łatwość i szybkość wdrażania oprogramowania;

 • - możliwość minimalizacji kosztów - użytkowanie systemu nie wymaga zakupu kosztownego sprzętu oraz pomocy informatyków;

 • - automatyczne cykliczne aktualizacje (aktualizacje nie pociągają dodatkowych opłat);

 • - przyjazny, intuicyjny interfejs;

 • - nieograniczone wsparcie ze strony specjalistów merytorycznych oraz informatyków firmy BioStat.

 

W przypadku pytań, służymy pomocą - zapraszamy do kontaktu i współpracy!

CATI-System - kompleksowe oprogramowanie badawcze

 

Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. My jednak wiemy, że to nieprawda i że kompleksowość oparta o sprawdzone i niezawodne rozwiązania, które można wykorzystać w wielu dziedzinach to cecha, jaką poszczycić się może nie każdy produkt.

Jako producenci najbardziej nowoczesnego oprogramowania badawczego w Polsce oferujemy Państwu system unikalny, niezawodny i kompleksowy – z pomocą CATI-system usprawnić można realizację badań telefonicznych (CATI), internetowych (CAWI) oraz wykorzystujących urządzenia mobilne badań terenowych (CAPI).

CATI-System

 

CATI-System w badaniach telefonicznych

Tym co wyróżnia dzisiejsze ankietyzacje telefoniczne od tych pierwotnych jest wspomaganie komputerowe – o ile rozmowę z respondentem prowadzi teleankieter, o tyle to system komputerowy nadzoruje przebieg wywiadu, regulując kolejność zadawanych pytań, rejestrując odpowiedzi czy weryfikując logiczną poprawność gromadzenia danych.

Bogata funkcjonalność CATI-System znacząco usprawnia proces prowadzenia telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, pozwalając na realizację badań w takich obszarach, jak:

- określenie preferencji konsumenckich,

- weryfikacja wizerunku i postrzegania wybranego rynkowego podmiotu,

- rozpoznanie sytuacji na rynku pracy,

- określenie zwyczajów zakupowych,

- oszacowanie satysfakcji z dokonanych zakupów,

- charakterystykę modeli zarządzania w przedsiębiorstwach,

- określenie preferencji wyborczych społeczeństwa.

 

CATI-System w badaniach internetowych i terenowych

W elektronicznych badaniach ankietowych typu CAWI dostęp do kwestionariusza badawczego respondenci uzyskują bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, zaś pytania kwestionariuszowe na bieżąco pobierane są z serwera i przekazywane za pośrednictwem sieci internetowej. Przebieg tego procesu wymaga koordynacji ze strony odpowiedniego oprogramowania, które ponadto winno zapewniać dostęp do właściwej puli i kolejności pytań oraz na bieżąco weryfikować poprawność logiczną udzielanych odpowiedzi i umożliwiać ich zapis na serwerze. Nie mniej istotna jest także odpowiednia konfigurowalność samego badania, a w tym – opracowanie kwestionariuszy (a w razie konieczności opatrznie ich elementami multimedialnymi) czy rozesłanie zaproszeń do badania.

Nie inaczej jest również w przypadku badań terenowych, w których pracę ankietera wspomagają urządzenia mobilne. Te nowoczesne formy ankietyzacji znacząco wyprzedzają swymi walorami standardowe badania terenowe z papierowymi kwestionariuszami ankietowymi – ich realizacja wymaga jednak nie tylko odpowiedniego urządzenia mobilnego, ale również oprogramowania, które pozwoli obsłużyć sam proces badaczy. Odpowiednio responsywne aplikacje webowe i mobilne, dopasowane do wykorzystywanego urządzenia to podstawa badań CAPI.

Spełniająca ww. kryteria platforma CATI-System zapewnia sprawny przebieg ankietyzacji internetowej oraz bazującej na urządzeniach mobilnych, pozwalając tym samym na objęcie badaniem takich kwestii, jak dla przykładu:

- znajomość i wizerunek marek,

- ocena konceptów materiałów oraz haseł reklamowych,

- zwyczaje zakupowe,

- elastyczność cenowa,

- przyczyny kryzysu marki,

- ocena konceptów produktów oraz opakowań,

- sondaże społeczne i polityczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną specyfikacją naszego oprogramowania badawczego – więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej systemu: www.cati-system.pl

Badania Cati. Zalety i wady badań telefonicznych

Jedną z najpopularniejszych form badania rynku są badania wykonywane techniką badań telefonicznych (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). Ich podstawowym celem jest zbieranie i katalogowanie informacji o konsumentach w oparciu o dobro lub usługę, z której korzystają lub będą korzystać. Badania takie służą nie tylko wyjaśnieniu zachowań nabywców, ale także kodowaniu zachowań i reakcji ludzi w odniesieniu do wyborów społecznych. Po opracowaniu celu ankiety jest ona realizowana za pomocą ustrukturyzowanych kwestionariuszy, zwanych wywiadami.

Rozpoczynając od zalet niewątpliwie można stwierdzić, że wywiad przeprowadzony metodą CATI jest rzetelny i dokładny. Realizacja takiego wywiadu zajmuje niewiele czasu, a dane gromadzone są w bardzo szybki sposób. Badania telefoniczne cechują się dużo mniejszymi kosztami niż badania przeprowadzone w terenie, dzięki temu, że cały proces badawczy odbywa się w siedzibie firmy wykonującej zlecenie (tańszą formą może być jedynie badanie internetowe CAWI). Badania CATI niwelują niebezpieczeństwo wystąpienia błędów do minimum, co jednocześnie podwyższa jakość pozyskiwanych wyników. Dzięki ograniczeniom kosztów możliwa jest inwestycja w lepsze oprogramowanie. Dużą zaletą jest również możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Wywiady telefoniczne z pewnością wymagają coraz doskonalszej techniki, szczególnie jeśli uważamy, że ludzkość stale ewoluuje, zmieniając przyzwyczajenia i zastosowania. Możemy znaleźć w tym małe niedogodności, które prawdopodobnie są formalną wadą związaną z próbką osób, które nie chcą mieć kontaktu telefonicznego i nie są aktywnie pomocne w ankietach. Do słabych stron takiej formy badawczej możemy zaliczyć małą liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu oraz ograniczenia związane z poziomem ich trudności. Ponadto badacz nie ma bezpośredniego kontaktu z respondentem, a więc niemożliwym jest wychwycenie komunikacji niewerbalnej, która zwykle towarzyszy poszczególnym pytaniom. Gesty czy mimika twarzy to uczucia, które są istotnym elementem pozwalającym poznać prawdziwe stanowisko odbiorcy wobec danego zagadnienia. Zasadniczo, w porównaniu z wieloma zaletami, jakie posiada metoda CATI, mamy do czynienia z kilkoma wadami.

Badania CATI sprawdzają się szczególnie w badaniach satysfakcji, opinii lub lojalności klientów. Dzięki temu można poznać wady i zalety badanego produktu. Reasumując badania rynku metodą CATI to bardzo przyjazna i przydatna forma, by uzyskać w szybkim tempie informacje na temat interesującego nas zjawiska. Należy pamiętać jednak, że poziom uzyskanych informacji może nie do końca nas satysfakcjonować.

Zostań doskonałym rozmówcą telefonicznym

Najbardziej zakorzenionym mitem jest stwierdzenie, że rozmówcą telefonicznym może być każdy. Wszyscy lubimy rozmawiać przez telefon, ale ile z nas mogło by robić to zawodowo? Zastanawiałeś się kiedyś jakie cechy powinny posiadać osoby, które przeprowadzają z Tobą wywiad? Myślisz, że praca opiera się wyłącznie na zadawaniu pytań we właściwy sposób? Sprawy mają się nieco inaczej.

By zostać ankieterem CATI potrzebujesz kombinacji naturalnego talentu, know-how oraz odpowiedniego szkolenia w firmie. Koniecznością jest, by przyszły ankieter był odporny na stres, dysponował bogatym zasobem słownictwa, posiadał umiejętność słuchania, tłumaczenia i przede wszystkim zachęcania. Kluczową rolę odgrywa tutaj ton głosu: cichy, ciepły i uspokajający to pożądane cechy. Wszyscy jesteśmy w stanie przeczytać pytanie, ale nie wszyscy potrafimy zrozumieć odpowiedź drugiej osoby. Należy pamiętać, że umiejętność zbierania danych jest niezbędnym atutem w pracy rozmówcy telefonicznego.

O czym warto pamiętać?

Ankieter telefoniczny nie może w żadnym wypadku wpływać na respondenta. Ważne jest, by psychologicznie zaangażować osobę docelową, aby zrozumiała, że jej rola w tej ankiecie jest bardzo ważna. Wkład respondenta jest niezbędny do ulepszenia produktów i usług, które docelowo również będą dla niego skierowane, więc umiejętność musi polegać na tym, aby przedstawić wywiad jako okazję do wyrażenia opinii na temat tego, co respondent używa: jest to centralny punkt, nad którym dzwoniący powinien się skupić.

Nigdy nie należy zmieniać scenariusza pytania, ponieważ nie jest to przypadek. Jeśli pytanie jest napisane w określony sposób, tak powinno być zadane. Ankieter musi zebrać to, co respondent rozumie na temat tego pytania: nawet odpowiedź „nie wiem” jest cenną informacją.

Prócz jakości, ważna jest także produktywność dzwoniącego. Zwykle osoby dzwoniące, które cechują się dużą precyzją w zbieraniu danych stają się mniej produktywni, ponieważ ich wywiad trwa znacznie dłużej niż ktoś, kto jest szybszy. Celem, który należy osiągnąć jest równowaga między jakością, a ilością.

Jakie są więc główne aspekty, aby zostać dobrym rozmówcą?

Towarzyskość, ekstrawersja i pozytywne nastawienie do życia to głównie pożądane aspekty ankietera. Dobry rozmówca powinien cechować się sprężystością i intuicyjnością. Praca ta polega na konwersacji, a więc konieczna jest umiejętność szybkie zmiany toru rozmowy w zależności o sytuacji i emocji dzwoniącego klienta. Ważne jest by być opanowanym i odpornym na nastroje i słowa drugiej strony. Dobrą cechą jest również wysoka samoocena, która pozwoli nie przykładać zbyt dużej wagi do negatywnych reakcji odbiorców. Dodatkowe zdolności jak: organizacja, sumienność i wytrwałość zbliżają  do osiągnięcia sukcesu.

Badania ankietowe od 4 zł.