Tag: badanie telefoniczne

Oprogramowanie CATI-System

 

Sprawna i rzetelna realizacja badań ankietowych zależy nie tylko od doboru metodologii i próby badawczej oraz umiejętności ankietera/teleankietera, ale również od każdego wsparcia jakim, dysponuje on na czas badania - nieocenioną rolę w tym zakresie pełni odpowiednie oprogramowanie badawcze.

Świadomi powyższego - celem zapewnienia wysokiej jakościowo oraz wiarygodnej i szybkiej realizacji procesu ankietyzacji - w toku wieloletniej praktyki badawczej firma BioStat wypracowała innowacyjne oprogramowanie CATI-System, który na dzień dzisiejszy uznać można za najnowocześniejszy w Polsce system badawczy.

Jako rozwiązanie nowatorskie i kompleksowe, CATI-System działa w oparciu o zaawansowane technologie serwerowe i pozwala tworzyć, zarządzać i realizować badania różnego typu, dzięki kilku bazowym modułom - platforma CATI-System obejmuje:

- moduł CATI - odpowiedzialny za nadzorowanie pracy teleankieterów podczas badań telefonicznych;

- moduł CAWI - odpowiedzialny za realizację badań online;

- moduł CAPI - odpowiedzialny wspomagający prowadzenie badań realizowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

CATI-System

 

Podstawowa funkcjonalność CATI-System

Lata doświadczeń w dziedzinie badań oraz IT zaowocowało rozbudowaniem platformy badawczej o szereg modułów i funkcjonalności, które w znaczący sposób usprawniają proces badań ankietowych. Do podstawowych własności systemu zaliczyć można:

 • - możliwość definiowania kont użytkowników: administrator, klient, teleankieter oraz monitor (konto zarządzające witanymi badaniami);

 • zaawansowany i rozbudowany kreator kwestionariuszy ankiet, umożliwiający m.in. stosowanie różnego typu pytań (w tym - jednokrotnego/wielokrotnego  wyboru, otwartych, powtarzalnych czy wykorzystujących listy wyboru, suwaki i pola tekstowe) oraz elementów graficznych i multimedialnych;

 • - możliwość obsługi bazy numerów - funkcjonalność platformy obejmuje m.in. import baz w popularnych formatach (w tym - CSV i XLS/XLSX), zaawansowana edycyjność wpisów, tworzenie czarnych list numerów i przypisań numerów do konkretnego teleankietera, obsługę popularnych typów kodowań (w tym - UTF-8) oraz rozbudowaną wyszukiwarkę;

 • - profesjonalny kreator prób badawczych - moduł kreatora zezwala m.in. na tworzenie wielu grup próby,  automatyczną generację zależności pomiędzy pytaniami czy prezentację postępu analiz próby w postaci spisu lub tabelarycznej;

 • - sekcja zarządzania bazą odpowiedzi - sekcja obejmuje m.in. zaawansowany moduł statystyk, eksporter danych (w tym - do formatów CSV, XLS/XLSX i PDF), funkcjonalna wyszukiwarkę oraz moduł podglądu odpowiedzi w czasie rzeczywistym;

 • - moduł „Quality Check” - jest to moduł kreowania badań weryfikacyjnych, pozwalających na sprawdzenie losowych numerów bazy czy pytań kwestionariusza;

 • - obsługa telefonii VoIP (dla badań CATI);

 • - moduł „Predictiv Dialer” (dla badań CATI) - moduł bazuje na inteligentnym skrypcie selekcji i umożliwia wybieranie numerów w zależności od obranej strategii oraz aktywnych i wolnych teleankieterów;

 • - możliwość opracowywania raportów z badań - moduł pozwala na kreowanie rozkładów odpowiedzi w całej ankiecie, krzyżowanie pytań i generację wykresów, a także zestawień okresowych i podsumowań dla poszczególnych agentów;

 • - moduł „Newsletter” (dla badań CAWI) - moduł umożliwia m.in. zbiorcze tworzenie i wysyłanie mailingu (np. w ramach kampanii), rozsyłanie zaproszeń (w tym - zaproszeń do badania ankietowego), obsługę listy subskrybentów i czarnej listy adresów e-mail.

 

Zalety CATI-System

Rozbudowana funkcjonalność to nie jedyny powód, dla którego warto skorzystać z wsparcia oprogramowania CATI-System. Do innych zalet platformy zaliczyć można m.in.:

 • - możliwość zakupu licencji systemowej na dowolny okres;

 • - dostęp do Internetu jako jedyny wymóg niezbędny do obsługi systemu;

 • - zgodność z popularnymi przeglądarkami WWW zapewnia brak konieczności instalacji oprogramowania na komputerze;

 • - nielimitowany dostęp do systemu z różnych urządzeń (licencja może uwzględniać jedynie limitowanie liczby użytkowników);

 • - łatwość i szybkość wdrażania oprogramowania;

 • - możliwość minimalizacji kosztów - użytkowanie systemu nie wymaga zakupu kosztownego sprzętu oraz pomocy informatyków;

 • - automatyczne cykliczne aktualizacje (aktualizacje nie pociągają dodatkowych opłat);

 • - przyjazny, intuicyjny interfejs;

 • - nieograniczone wsparcie ze strony specjalistów merytorycznych oraz informatyków firmy BioStat.

 

W przypadku pytań, służymy pomocą - zapraszamy do kontaktu i współpracy!

CATI-System - kompleksowe oprogramowanie badawcze

 

Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. My jednak wiemy, że to nieprawda i że kompleksowość oparta o sprawdzone i niezawodne rozwiązania, które można wykorzystać w wielu dziedzinach to cecha, jaką poszczycić się może nie każdy produkt.

Jako producenci najbardziej nowoczesnego oprogramowania badawczego w Polsce oferujemy Państwu system unikalny, niezawodny i kompleksowy – z pomocą CATI-system usprawnić można realizację badań telefonicznych (CATI), internetowych (CAWI) oraz wykorzystujących urządzenia mobilne badań terenowych (CAPI).

CATI-System

 

CATI-System w badaniach telefonicznych

Tym co wyróżnia dzisiejsze ankietyzacje telefoniczne od tych pierwotnych jest wspomaganie komputerowe – o ile rozmowę z respondentem prowadzi teleankieter, o tyle to system komputerowy nadzoruje przebieg wywiadu, regulując kolejność zadawanych pytań, rejestrując odpowiedzi czy weryfikując logiczną poprawność gromadzenia danych.

Bogata funkcjonalność CATI-System znacząco usprawnia proces prowadzenia telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, pozwalając na realizację badań w takich obszarach, jak:

- określenie preferencji konsumenckich,

- weryfikacja wizerunku i postrzegania wybranego rynkowego podmiotu,

- rozpoznanie sytuacji na rynku pracy,

- określenie zwyczajów zakupowych,

- oszacowanie satysfakcji z dokonanych zakupów,

- charakterystykę modeli zarządzania w przedsiębiorstwach,

- określenie preferencji wyborczych społeczeństwa.

 

CATI-System w badaniach internetowych i terenowych

W elektronicznych badaniach ankietowych typu CAWI dostęp do kwestionariusza badawczego respondenci uzyskują bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, zaś pytania kwestionariuszowe na bieżąco pobierane są z serwera i przekazywane za pośrednictwem sieci internetowej. Przebieg tego procesu wymaga koordynacji ze strony odpowiedniego oprogramowania, które ponadto winno zapewniać dostęp do właściwej puli i kolejności pytań oraz na bieżąco weryfikować poprawność logiczną udzielanych odpowiedzi i umożliwiać ich zapis na serwerze. Nie mniej istotna jest także odpowiednia konfigurowalność samego badania, a w tym – opracowanie kwestionariuszy (a w razie konieczności opatrznie ich elementami multimedialnymi) czy rozesłanie zaproszeń do badania.

Nie inaczej jest również w przypadku badań terenowych, w których pracę ankietera wspomagają urządzenia mobilne. Te nowoczesne formy ankietyzacji znacząco wyprzedzają swymi walorami standardowe badania terenowe z papierowymi kwestionariuszami ankietowymi – ich realizacja wymaga jednak nie tylko odpowiedniego urządzenia mobilnego, ale również oprogramowania, które pozwoli obsłużyć sam proces badaczy. Odpowiednio responsywne aplikacje webowe i mobilne, dopasowane do wykorzystywanego urządzenia to podstawa badań CAPI.

Spełniająca ww. kryteria platforma CATI-System zapewnia sprawny przebieg ankietyzacji internetowej oraz bazującej na urządzeniach mobilnych, pozwalając tym samym na objęcie badaniem takich kwestii, jak dla przykładu:

- znajomość i wizerunek marek,

- ocena konceptów materiałów oraz haseł reklamowych,

- zwyczaje zakupowe,

- elastyczność cenowa,

- przyczyny kryzysu marki,

- ocena konceptów produktów oraz opakowań,

- sondaże społeczne i polityczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną specyfikacją naszego oprogramowania badawczego – więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej systemu: www.cati-system.pl

Badania ankietowe od 4 zł.