Tag: rejestracja online

Elektroniczna dokumentacja Medyczna. Osiem kroków do rozpoczęcia pracy z EDM Medfile

Właśnie zdecydowałeś się na słuszny krok – w Twojej przychodni/gabinecie pracę będzie wspomagać oprogramowanie medyczne. Dobrze, jeśli jest to system Medfile. Bardzo prosty w obsłudze, z intuicyjną nawigacją, prowadzący użytkownika za rękę. Samo poruszanie się po systemie jest płynne, a rola każdej zakładki, czy przycisku jasno opisana, ze wskazaniem konkretnych funkcji. W ośmiu prostych krokach zaprezentujemy Ci jak rozpocząć pracę z Medfile.

 

  1. Konto, karta wizyt i godziny pracy. Swoją przygodę z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną Medfile zacznij od wypełnienia danych o swojej działalności w zakładce „Moje konto”. Kolejnym krokiem jest przejście do „Karty wizyty”. Tu wybierasz domyślną kartę wizyty lub kartę dla fizjoterapeuty lub dentysty. Zaznaczasz szacunkowy czas trwania wizyty. Ostatnim krokiem jest wypełnienie (w zakładce „Rejestracja pacjentów”) kalendarza przyjęć.

 

  1. Umawianie pacjenta na wizytę. W Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile służy do tego przycisk „Zaplanuj wizytę” (z poziomu „Karty Pacjenta”). Rejestracji można dokonać także poprzez zakładkę „Wizyty” oraz „Kalendarz”. Planowanie pozwala na wybór wizyty jednorazowej lub powtarzalnej.

 

  1. SMS z przypomnieniem o wizycie. Opcję tę znajdziesz w zakładce „Moje konto”. Możesz ją wysłać w formie przypomnienia 1, 2 lub 3 dni przed terminem. Pacjent ma możliwość odpisania TAK lub NIE. Dodatkowo, możesz poinformować pacjenta, że właśnie zapisał się na wizytę.

 

  1. Wystawianie rachunku. Po przejściu na „Kartę Pacjenta” klikamy na opcję „Dodaj rachunek”. Dane pacjenta są zaciągane automatycznie. Pozostaje wpisać lub wybrać tytuł należności, kwotę brutto, datę, formę płatności.

 

  1. Kody ICD 10. Ważną funkcjonalność, która przyda się w trakcie wizyty znajdziemy w zakładce „Rozpoznania”. Medyczny kod wskazuje na chorobę jaka została zdiagnozowana u pacjenta.

 

  1. Dentysta i fizjoterapeuta w EDM. Medfile posiada diagramy pozwalające na zaznaczanie dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta. To diagram dentystyczny oraz wizualizacja ciała człowieka. Obie funkcjonalności pozwalają na sprawniejsze prowadzenie konsultacji i oszczędzają czas dentysty, czy fizjoterapeuty.

 

  1. Informacja o kolejnym gabinecie. Dodaje się go w zakładce ustawienia – „Dodaj gabinet”. Tu także wpisuje się wszelkie dane teleadresowe.

 

  1. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Medfile posiada pełne zabezpieczenie przed ingerencją niepowołanych użytkowników. W prawym górnym rogu głównego menu znajdziesz zakładkę „Zabezpiecz”. Sprawia ona, że użytkownik zostaje wylogowany z programu, kiedy ten jest nieużywany. Czas ustawień zabezpieczenia można edytować.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Pacjent i dokumentacja medyczna – czy (i kiedy) można mu odmówić do niej wglądu?

Według Prawa Pacjenta, a dokładniej Prawa do dokumentacji medycznej, każdy pacjent powinien mieć możliwość dostępu do dokumentacji, odnoszącej się do jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych (Artykuł 23.).

Warto przypomnieć sobie ten temat właśnie w momencie, gdy tak wiele mówi się o elektronicznej dokumentacji medycznej. Czy istnieją zatem sytuacje kiedy można odmówić pacjentowi prawa wglądu do takiej dokumentacji (elektronicznej dokumentacji medycznej)?

 

Lekarz może powiedzieć „nie” tylko w określonych sytuacjach

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy prosi o to osoba do tego nieuprawniona. Wówczas podmioty lecznicze powinny zdecydowanie odmówić wydania takiej dokumentacji. W przypadku ukazania dokumentacji niewłaściwej osobie, placówki medyczne mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, naruszenie ustawy o danych osobowych i naruszenie tajemnicy lekarskiej.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - komu lekarz może udostępnić Twoją dokumentację medyczną?

Jak już pisaliśmy wyżej, prawo pacjenta do wglądu w dokumentację medyczną jest jego podstawowym przywilejem. Udostępnienie (elektronicznej) dokumentacji medycznej podmiotom i organom uprawnionym powinno nastąpić bezzwłocznie, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, musi zostać wydane pisemne rozporządzenie, wyjaśniające przyczyny takiego stanu rzeczy.
Jednak lista osób uprawnionych do wglądu do takiej dokumentacji może być jednak szeroka: jest to pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta. W przypadku śmierci, prawo do dokumentacji medycznej ma osoba uprawniona do tego przez pacjenta przed jego śmiercią. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta zostały wskazane podmioty uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej: jest to minister właściwy do spraw zdrowia, rzecznicy, prokuratorzy, sądy i lekarze sądowi. Warto zwrócić uwagę, że podmiotem nie wymienionym wśród uprawnionych do uzyskania odpowiedniej dokumentacji medycznej nie jest policja. Funkcjonariusze policji mogą prosić o wgląd do dokumentacji jedynie wtedy, gdy ich żądania są poparte prokuratorską decyzją.

 

Co zrobić, gdy spotkamy się z odmową udostępnienia dokumentacji medycznej?

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, możliwe jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja ta została powołana do ochrony praw pacjenta określonych w ustawie. Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej jest traktowane jako „praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów”.

Badania ankietowe od 4 zł.