CATI-System - kompleksowe oprogramowanie badawcze

 

Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. My jednak wiemy, że to nieprawda i że kompleksowość oparta o sprawdzone i niezawodne rozwiązania, które można wykorzystać w wielu dziedzinach to cecha, jaką poszczycić się może nie każdy produkt.

Jako producenci najbardziej nowoczesnego oprogramowania badawczego w Polsce oferujemy Państwu system unikalny, niezawodny i kompleksowy – z pomocą CATI-system usprawnić można realizację badań telefonicznych (CATI), internetowych (CAWI) oraz wykorzystujących urządzenia mobilne badań terenowych (CAPI).

CATI-System

 

CATI-System w badaniach telefonicznych

Tym co wyróżnia dzisiejsze ankietyzacje telefoniczne od tych pierwotnych jest wspomaganie komputerowe – o ile rozmowę z respondentem prowadzi teleankieter, o tyle to system komputerowy nadzoruje przebieg wywiadu, regulując kolejność zadawanych pytań, rejestrując odpowiedzi czy weryfikując logiczną poprawność gromadzenia danych.

Bogata funkcjonalność CATI-System znacząco usprawnia proces prowadzenia telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, pozwalając na realizację badań w takich obszarach, jak:

- określenie preferencji konsumenckich,

- weryfikacja wizerunku i postrzegania wybranego rynkowego podmiotu,

- rozpoznanie sytuacji na rynku pracy,

- określenie zwyczajów zakupowych,

- oszacowanie satysfakcji z dokonanych zakupów,

- charakterystykę modeli zarządzania w przedsiębiorstwach,

- określenie preferencji wyborczych społeczeństwa.

 

CATI-System w badaniach internetowych i terenowych

W elektronicznych badaniach ankietowych typu CAWI dostęp do kwestionariusza badawczego respondenci uzyskują bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, zaś pytania kwestionariuszowe na bieżąco pobierane są z serwera i przekazywane za pośrednictwem sieci internetowej. Przebieg tego procesu wymaga koordynacji ze strony odpowiedniego oprogramowania, które ponadto winno zapewniać dostęp do właściwej puli i kolejności pytań oraz na bieżąco weryfikować poprawność logiczną udzielanych odpowiedzi i umożliwiać ich zapis na serwerze. Nie mniej istotna jest także odpowiednia konfigurowalność samego badania, a w tym – opracowanie kwestionariuszy (a w razie konieczności opatrznie ich elementami multimedialnymi) czy rozesłanie zaproszeń do badania.

Nie inaczej jest również w przypadku badań terenowych, w których pracę ankietera wspomagają urządzenia mobilne. Te nowoczesne formy ankietyzacji znacząco wyprzedzają swymi walorami standardowe badania terenowe z papierowymi kwestionariuszami ankietowymi – ich realizacja wymaga jednak nie tylko odpowiedniego urządzenia mobilnego, ale również oprogramowania, które pozwoli obsłużyć sam proces badaczy. Odpowiednio responsywne aplikacje webowe i mobilne, dopasowane do wykorzystywanego urządzenia to podstawa badań CAPI.

Spełniająca ww. kryteria platforma CATI-System zapewnia sprawny przebieg ankietyzacji internetowej oraz bazującej na urządzeniach mobilnych, pozwalając tym samym na objęcie badaniem takich kwestii, jak dla przykładu:

- znajomość i wizerunek marek,

- ocena konceptów materiałów oraz haseł reklamowych,

- zwyczaje zakupowe,

- elastyczność cenowa,

- przyczyny kryzysu marki,

- ocena konceptów produktów oraz opakowań,

- sondaże społeczne i polityczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną specyfikacją naszego oprogramowania badawczego – więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej systemu: www.cati-system.pl

Badania ankietowe od 4 zł.