Dostęp do wyników

Statystyki w czasie rzeczywistym Aplikacja nadzorująca przebieg badania na bieżąco śledzi postępy.

 

Stały dostęp do gromadzonych danych posiadają menedżerowie projektów i koordynatorzy badań telefonicznych, którzy mogą reagować na bieżąco. W każdej chwili możliwe jest przekazanie Zamawiającemu kompletnych informacji dotyczących przede wszystkim:

  • liczby zrealizowanych wywiadów,
  • liczby pracujących  w danej chwili ankieterów,
  • liczby godzin pracy,
  • średniej liczby ankiet realizowanych w ciągu godziny, w ciągu dnia i poszczególnych dni,
  • aktualnego rozkładu odpowiedzi na dowolne pytanie z kwestionariusza,
  • aktualnego wyniku krzyżowania wybranych zmiennych.
Badania ankietowe od 4 zł.